OULUN KLINIKAN OSOITTEEN MUUTOS

Oulun kaupungin toteuttaman asemakaavan muutoksen vuoksi Össur Finland Oy:n Oulun klinikan osoite on muuttunut. Aapistien eteläosan nimen muutostarve johtuu osoitenumeroinnista. Aapistien eteläosan nimeksi on asemakaavassa vahvistettu Hoitajanrinne.

Kiinteistö Oy Oulun Aapistie 1 uudeksi osoitteeksi on määritetty

Hoitajanrinne 1, 90220 Oulu.

Uusi osoite on käytössä välittömästi. Oulun kaupunki on antanut osoitteen muutoksen tiedoksi viranomaisille.