Proteesit

Raajaproteesit

Raajaproteesi on raajan tai raajan osan korvaava, yksilöllisesti valmistettava apuväline. Proteesin avulla pystytään useimmiten saavuttamaan merkittävästi lisääntynyt toimintakyky verrattuna ilman proteesia toimimiseen. Proteesin kokoonpanossa käytettävien komponenttien, kiinnitystapojen ja ominaisuuksien yhdistelmiä on lähes rajattomasti.

Mikäli proteesin toiminnalliselle käytölle ei ole edellytyksiä, voidaan valmistaa ns. kosmeettinen proteesi. Kosmeettinen proteesi täydentää kehon esteettistä symmetriaa ja siitä voi olla apua esim. pukeutumisessa ja vaatteen päällä pysymisessä.

Sormi-, osakämmen ja käsiproteesit

Össur Finlandin klinikoilla valmistetaan kosmeettisia, mekaanisia ja myoelektronisia proteeseja. Itsenäisillä sormimoottoreilla varustettu myoelektroninen proteesi on mahdollista valmistaa niin yksittäisiin sormiin kuin kokonaisiin yläraajaproteeseihinkin.

Myoelektrinen proteesi toimii jäljellä olevan raajanosan tai sen lähialueen lihassupistukseen reagoivan elektrodin avulla. Elektrodi ohjaa akkuvirralla toimivia sähkömoottoreita, jotka saavat aikaan toivotun liikkeen sormissa tai nyrkissä.

Osajalkaterä- ja jalkateräproteesit

Valmistamme silikonista yksilölliset varvas- osajalkaterä ja jalkateräproteesit. Silikoni on käytössä miellyttävä materiaali ja proteesit ovat kosmeettisesti korkealaatuisia. Proteesia voi käyttää normaaleissa jalkineissa.

Reisiproteesit

Reisiproteesi valmistetaan silloin, kun amputaatio on tehty reiden alueelle. Reisiamputaatiosssa omaa polviniveltä ei ole voitu säästää ja reisiproteesin ehkä tärkein erillinen osa onkin polvinivel. Proteesin polvinivel voi olla mekaaninen, hydraulinen, pneumaattinen tai mikroprosessoriohjattu. Myös polven toimintaa ohjaavia liikeakseleita voi olla useita. Polvinivel vaikuttaa ratkaisevasti proteesin käytön turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Polvinivelen valinta tehdään aina huolellisesti yksilöllisesti arvioiden ja tarvittaessa kokeilemalla eri vaihtoehtoja. Polvinivelen testijakso kannattaa toteuttaa kotona ja normaalissa arjessa, jolloin voidaan parhaiten arvioida eri vaihtoehtojen soveltuvuutta omiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Ota yhteyttä Össur Finlandin klinikoille, kun haluat tietää enemmän polvinivelen toimintaperiaatteista tai oppia proteesin turvallista käyttöä erilaisissa olosuhteissa.

Suihku- ja kylpyproteesit

Kun proteesin tarvitsee kestää kosteutta, kuten esim. peseytymisen yhteydessä tai pesutiloihin siirryttäessä, voidaan tähän tarkoitukseen valmistaa proteesi jonka käyttö on aina turvallista kosteissa olosuhteissa. Näitä proteeseja kutsutaan yleisesti suihku- tai kylpyproteeseiksi. Jotkut käyttävät myös nimitystä saunaproteesi. Näitä proteeseja ei yleensä ole tarkoitettu aktiiviseen liikuntaan.

Vähäisempään tai yksittäisiin kosteudensuojauksen tarpeesiin on saatavana proteesin päälle kiinnitettäviä suojuksia, joilla käyttöproteesin voi suojata silloin, kun proteesi altistuu kosteudelle.

Kyynärvarsi- ja olkavarsiproteesit

Amputaatiotasosta riippuen proteesi valmistetaan joko kyynärvarren tai olkavarren amputaatiotynkään. Vaihtoehtoina ovat kosmeettiset, mekaaniset tai myoelektriset proteesit. Mekaanisia ja myoelektrisiä proteeseja voi hyödyntää erilaisissa toiminnoissa, esimerkiksi tavallisissa arjen askareissa ja työtehtävissä. Myös kokonaan amputoidun yläraajan tilalle on mahdollista valmistaa proteesi. Tällöin kiinnitys toteutetaan erillisellä hihnajärjestelmällä niska-hartia alueelle ja/tai rintakehälle.

Yläraajan proteesit voidaan valmistaa myös siten, että ranneosaan on mahdollista kiinnittää ja vaihtaa erilaisia työkaluja tai yksilöllisesti suunniteltuja osia helpottamaan tiettyä toimintaa tai työtehtävää.

Sääriproteesit

Kun amputaatio on tehty nilkan ja polven väliltä, korvataan puuttuva raaja sääriproteesilla. Sääriproteesi voidaan toteuttaa useita eri kiinnitysmenetelmiä ja toteutustapoja käyttäen. Ammattitaitoinen henkilöstömme auttaa parhaan proteesikokoonpanon valinnassa amputoidun yksilölliset edellytykset, tarpeet ja toivomukset huomioiden. Sääriproteesin tärkeimmät osat ovat silikonista valmistettu tuppi, yksilöllinen proteesiholkki ja jalkaterä. Silikonituppi rullataan tyngän päälle, jossa se suojaa ihoa ja pehmytkudoksia. Holkki ja jalkaterä kiinnitetään toisiinsa putken ja kiinnitysadapterien avulla. Kosmeettisen päällysosan avulla viimeistellään proteesin ulkonäkö.

Lonkan eksartikulaatio­proteesi

Protetisointi ja proteesilla kävelemään oppiminen on mahdollista silloinkin, kun koko reisiluu ja lonkkanivel on jouduttu poistamaan. Tällöin alaraajaproteesi kiinnitetään yksilöllisesti mittojen mukaan valmistettuun lantiokoriin. Lantiokorin sisäosa on valmistettu miellyttävästä silikonista.

Ota yhteyttä

Halutessasi lisätietoa tuotteita ja palveluistamme tai varataaksesi ajan, ota yhteyttä lähimpään Össur Finland -klinikkaan.